logocontractabmp3

CONTRACTA és una marca comercial dedicada a la REHABILITACIÓ D’EDIFICIS des de 1994, tenint com a objectiu la qualitat en el seu treball i la responsabilitat en la manipulació de noves tecnologies de la construcció, podent-se endinsar així al món de la PATOLOGIA ESTRUCTURAL i la renovació integral d’edificis.

CONTRACTA està inscrita en el Registre d’empreses Acreditades (REA) amb el nombre d’inscripció 09/00/0043015.


Què fem? Fes Clic per llegir més
CONTRACTA realitza en les obres:

    • Rehabilitació integral d’edificis com a conseqüència de la reparació de patologies existents.
    • Consolidació d’estructures amb sistemes d’injecció de resines de epoxi i aplicació de morters d’alta resistència, així mateix com l’ús de noves tecnologies com l’aplicació de fibra de carboni.
    • Reparació de façanes i elements ornamentals , tant de decoració com a estructural.
    • Treballs especials de diversa índole, sovint vinculats i relacionat a la patologia i el tractament d’elements especials , així com l’ús de noves tecnologies i materials químics.
  • Estudi i suport a professionals tècnics de la construcció.