CONTRACTA li ajudarà i assessorarà sobre qualsevol dubte que li pugui sorgir.
Vint anys d’experiència en el sector ens avalen.

¿Qui és CONTRACTA?

Contracta és una marca comercial amb vint anys d’experiència en el Sector de la Rehabilitació Integral d’Edificis que compta amb professionals titulats al seu servei.

Quant costa rehabilitar el nostre edifici?

Els preus poden ser molt variables depenent de la tipologia de la rehabilitació. CONTRACTA li assessorarà i realitzarà un pressupost sense compromís adaptat al 100% de les necessitats de cada client i/o edifici.

Puc aprofitar-me d'alguna subvenció?

CONTRACTA estudiarà si hi ha alguna subvenció destinada a la rehabilitació d’elements comuns o espais privatius per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i li informarà sense compromís.

Què és una ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)?

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges amb la finalitat de verificar l’haver de que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.
La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, encara que es pot extreure la conveniència d’una diagnosi més profunda. Ho ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, contractat/a per els titulars de l’edifici a inspeccionar.
La ITE dóna lloc a un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici. L’informe és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.