Boss
Subvencions per a la rehabilitació d’edificis

Actualment existeixen diferents tipus de programes i subvencions, que entre uns altres, poden arribar a tenir una subvenció de fins al 50% i són els següents:

  • Rehabilitació energètica
  • Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar i engegada de plaques solars obsoletes.
  • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis que no tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.
  • Patologies estructurals.
  • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns.

Vols saber si pots beneficiar-te d’alguna subvenció? Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem, assessorarem i ajudarem a sol·licitar-les.


Quines subvencions hi ha actualment? Fes Clic per llegir més


Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.
NOTA: Estan excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona, i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases dels respectius Consorcis d’Habitatge


Consorci de l’ *Habitatge de Barcelona

La convocatòria vigent finalitza el 31 de desembre, incorpora novetats importants per millorar i ampliar els programes d’ajudes, com la simplificació de tràmits o la unificació i augment de percentatges de subvencions.
Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin a l’edifici.
Condicions que cal complir:

  • Edificis anteriors a 1981, destinats majoritàriament a habitatge.
  • Acord de la comunitat de propietaris.
  • No iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.
  • Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; començar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.


Fira
ReHABILITA 2014

CONTRACTA va participar, els dies 13 i 14 de Desembre (dissabte i diumenge de 10:00h a 19:00h) a la fira popular dedicada a la Rehabilitació i activitats socials orientades a la ciutadania a la Plaça de les Glòries (Barcelona).


¡GRACIAS POR ASISTIR!alum

LA CONSTRUCCIÓ DIU QUE EL BAIX PREU DE L’OBRA PÚBLICA AMENAÇA LA SEVA SUPERVIVÈNCIA

Urresti: “Les administracions estan licitant l’obra pública per sota dels costos de producció, amb baixes de fins a un 50%, la qual cosa s’està produint un gran crebant econòmic i potser moltes empreses biscaines de la construcció desapareguin”.

Fuente://http://www.deia.com/


 

ARRENCA EL PLA DE REHABILITACIÓ A l’espera DE LA BANCA

Una vegada signats els convenis amb les comunitats autònomes, el Pla d’Habitatge 2013-2016 comença a ser una realitat. El Ministeri de Foment ha engegat els primers 30 acords pels quals es rehabilitaran 6.179 habitatges. I tot, a l’espera de convèncer a la banca perquè dissenyi nous préstecs més accessibles per a les famílies que vulguin reformar les seves cases.

Font: http://www.gremi-obres.org/


WORKSHOP – ELS REPTES I OPORTUNITATS DE LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, EL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA
El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques va acollir una jornada dedicada a l’estudi dels reptes i les oportunitats que planteja la Rehabilitació d’edificis. Minvat el model constructiu fonamentat per a la construcció d’obra nova, en els últims anys la rehabilitació s’ha convertit en el principal motor del sector amb un creixement de la seva demanda que es preveu que continuï augmenti en els propers anys.

Fuente: http://www.gremi-obres.org/